Äri tugineb suhetel. Kui kommunikatsioon ei toimi, siis tõusetuvad konflikti mõjutavad kogu äri, mitte ainult teineteist mittemõistnud isikuid. Ärilepitus seisneb selles, et neutraalne isik aitab Teil olukorras, kus konflikt ei ole ammugi enam ei õiguse ega ka raha üle ärikriitiliste või emotsioone tekitavate teemade pinnalt tekkinud konfliktides suhtlus taastada ja suluseisust üle saada. Ärilepitus on sisuliselt konfidentsiaalne abi läbirääkimistel, kus meie lahendustele suunatud lepitaja(d) aitavad Teil jõuda selgusele kõigi asjaomaste poolte tegelikes vajadustes ja huvides.