Millega ma tegelen ja miks

16. juuli • Ilona Nurmela • Kommentaarid: 0

Paljud mu sõpradest ja tuttavatest on hiljuti huvi tundnud, kas ma olen ikka veel juhatuse liikme tööst 3-kuisel puhkusel või olen ehk puhkust pikendanud, soovinud õnne advokaaditöö vanade liistude juurde tagasi minemise puhul ja uurinud, millega ma üldse tegelen. Aeg on natuke selgust luua. :)

Professionaalses plaanis olin juriidilise nõustajana juba ammu tähele pannud, et nõu andmine ei tähenda, et seda 100% juhtudest järgitakse sel lihtsal põhjusel, et nõu andja (sisejurist, advokaat, konsultant) ei näe kunagi 100% teise inimese pähe. Me ei tea tegelikult lõpuni - ja kõike ei ole võimalik või ei soovi nõu küsija alati rääkida - miks keegi midagi tahab teha, miks see talle tegelikult oluline on, kes veel teatud otsustest mõjutatud saab, mis muud solvumised, vanad vaenud, suhtlemiseelistused jms olulised on. See ei tähenda, et nõu ei tohiks üldse kunagi kellelegi anda. Võib küll, lihtsalt asjade eeldamise asemel tuleks palju küsimusi küsida. Selgus küsimuste küsimise parema efektiivsuse suhtes saabus tegelikult juba 2012 detsembris Londonis, ärilepituse koolitusel, kus avastasin, kui raske on ikkagi end nõustaja ja lahenduse pakkuja rollist välja tõmmata, et inimesi efektiivselt aidata neile sobivat lahendust leida. Mõnikord võib vastus ühele küsimusele pöörata pea peale kogu nõu või võimaldada leida keerulisele situatsioonile lihtne loov lahendus.
Pika puhkuse ajal (oktoober 2013-jaanuar 2014) mu küsimuste küsimise võidukäik lihtsalt jätkus. Järgnes tihe pärimispraktika. Mõned kolleegid võivad mäletada kui järeleandmatult ma küsisin teatud loogiliste põhjenduste peale “miks?” seni, kuni jõudsime tegeliku põhjuseni. Lisaks haarasin kinni võimalusest õppida süstemaatiliselt coachingut, mis kombineerib endas nii intelligentsete küsimuste küsimise kui NLP (neuro-lingvistilise programmeerimise) kui lahenduste visualiseerimise eesmärgiga aidata inimestel otsustada, saavutada soovitut ja muuta oma elu selliseks, kus nad saavad oma andeid maksimaalselt rakendada.

Innustavate ja muidu vestluste käigus sain aru kui paljud meist - ja ka ma ise - oleme kinni igapäevarabelemises ja kuhjuvate asjade lihtsalt ära tegemises, küsimata miks midagi tegelikult oluline on, mis on MEILE üldse oluline ja millise tuleviku nimel me üldse rabeleme. Just. Suurem pilt. Mina + kes veel peale lähedaste minu tegevusest kasu saab? Mis on see positiivne muudatus, mida me tahaksime ühiskonnas/maailmas/inimestes näha, mitte kogu aeg kiruda, mis kõik halvasti on? Kuidas me tahame, et meie maailm 1-3-5-10-20-100 aasta pärast välja näeb?

Mina tahan sellist maailma, kus inimesed oskavad suhelda, lähtudes mh ka teiste inimeste huvidest ja vajadustest. Maailma, kus on rohkem koostööd ja tehinguid tehakse kohe algusest peale, arvestades kõigi osalejate huvide, väärtuste ja vajadustega, sest siis on hiljem vähem konflikte. Maailma, kus konflikte lahendatakse valdavalt väljaspool kohtuid, kas siis neutraalsete abimeestega (või -naistega) isekeskis (vahendus, lepitus jm professionaalsete läbirääkimiste vormid) või kui on tõesti vaja, et keegi kolmas ütleks, kuidas on vaja elada, siis olgu see pigem erialaekspert (ekspertmenetlus või arbitraaž). Maailma, kus konfliktide ennetamine läbirääkimistel ja vaidluste rahumeelne kohtuväline lahendamine on ettevõtetele orgaaniliselt majanduslikult ökoloogiline ja sama vastutustundlik tegevus nagu keskkonna reostamata jätmine.

Selleks, et minu soovitud maailm tekiks on vaja tegeleda paralleelselt nii sümptomite kui põhjustega, st nii tekkinud vaidluste kui ennetava harimisega, et vaidlusi tulevikus vähem tekiks. Ärilepituse suund minu praeguses tegevuses on olemasolevate vaidluste lahendamiseks, mis on suhtlemisraskuste ja teiste huvide eiramise sümptom. Kasvõi kord ärilepituse menetluse läbinud inimesed õpivad teine kord ja teiste äripartneritega paremini suhtlema ja arvestama. Coaching on omaenda elu üle vastutuse võtmise teema - kui keegi tahab oma ellu teatud muudatust, siis väikese mõtlemisabiga saab ta ise selle muudatuse ellu ka rakendatud. Läbirääkimiste nõustamine ja koolitus - see on ennetav tegevus, et õpetada eelkõige ärilises ja professionaalses, st kasumliku tegevuse plaanis efektiivset suhtlust. Heade ühingujuhtimise tavade propageerimine suurettevõtete vigade näitel on samuti ennetustegevus. Mõelge, kui vabaneks kõik see aeg, mis kulub meil tarbetutele solvumistele, obsessiivsetele mõtetele, vaidlustele ja otsustamisvõimetusele - mida kõike me selle vabaneva ajaga teha saaksime? Ma ei ole muidugi majandusteadlane, aga kui kogu kasvõi ärivaenamisest vabanev aeg suunata äride arendamisesse, siis loogika ütleb, et see suurendaks Eesti ettevõtete konkurentsivõimet, meie SKT-d ning individuaalsel tasemel parandaks meie kõigi elujärge. See on minu nägemus paremast maailmast ning see on ka põhjus, miks ma ärilepitust, coachingut, läbirääkimiste koolitusi (ning koolitajate võimalikku sertifitseerimist) ja BICG-d paralleelselt mõttekaaslastega käima lükkan.

Just. Tegelen maailmaparandamisega. Olen viimase 22 aasta jooksul maha pidanud päris mitu ametit - tõlk, advokaat, rahvusvahelise eraõiguse lektor, baaridaam kolledži baaris, IT konsultant, õigusteenistuse osakonna juht, vastavuskontrolli osakonna juht, börsiettevõtte juhatuse liige. Kui lisada igasugused põnevad algatused nagu Eesti Harjutuskohtu asutamine (1997), meeskonnavõidud väitlusvõistlustel (1996), professionaalse inglitoetajate-teenusepakkujate-projektiideedega abivajajate võrgustiku Business From Me To You asutamine-arendamine (2012) ja Inglismaal CEDR juures ärilepitajana kvalifitseerumine (2012), siis ei ole ime, et põnevate tegevuste jada minu elus jätkub. Hetkel olen hea ühingujuhtimise tava instituudi (BICG) nõukogu liige ja koolitaja, oma ettevõtte Sommersby OÜ* alt läbirääkimiste nõustaja, professionaalne coach ja vahendav (mittejuriidiline) ärilepitaja ning lisaks ka vandeadvokaat FORT Legal advokaadibüroos, kus hetkel tegelen vaid hindavate (juriidiliste) ärilepitustega.

Millist maailma Sina soovid? :)

* Sommersby mitte nagu siider, vaid nagu “by Sommers”. Sky Sommers on alias, mille alt ma kirjutan inglisekeelseid fiction raamatuid 15-35-aastastele muinasjutuhuvilistele ning ettevõte sai kunagi loodud just oma raamatute kirjastamise võimalust silmas pidades.

 

Lisa kommentaar

Email again:
Nimi
E-mail
Kommenteeri